• Print
close
Breaking news

Myślałem, że 2017 rok będzie taki sam, jeśli chodzi o problemy, przeżycia ...read more Sie­dzia­łem już drugi mie­siąc w szpi­talu. Kilka tysięcy kilo­me­tr...read more W POPRZEDNIEJ CZĘŚCI „Za dwie godziny spo­tka­nie, a ja nie gotowy. K...read more

Czytelnika…

Czy­tel­ni­ka nie można zniewa­lać, czy­tel­ni­ka się urzeka.

Antoine de Saint-Exupéry 

Facebooktwitter

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page